O mně

Praxe a profesní zkušenosti

V oblasti pomáhajících profesí, zejména v sociálních službách u nás či v zahraničí, pracuji od roku 2005. Mám zkušenosti s přímou prací s klienty, casemanagementem, dobrovolnictvím, metodickou i lektorskou činností, ale i s prací na manažerských pozicích, supervizí a psychoterapií.

Cílovými skupinami klientů, se kterými jsem doposud přímo pracovala, jsou dospělí lidé s mentálním či kombinovaným postižením, duševním onemocněním včetně psychotických onemocnění, drogově závislí i lidé bez domova. Věnovala jsem se individuální i skupinové práci.

V uplynulých letech jsem pracovala v organizacích St. Matthews Community Centre Leeds, Velká Británie, The Kaleidoscope Project Kingston upon Thames, Velká Británie, Sdružení Práh Brno, Liga vozíčkářů Brno, Národní centrum podpory transformace sociálních služeb Praha, Fond dalšího vzdělávání Praha, Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická Praha.

V roli supervizora či externího konzultanta jsem doposud měla možnost spolupracovat s jednotlivci či pracovními týmy těchto institucí a organizací:

Vzdělání a odborné znalosti

Odborné znalosti a vědomosti jsem čerpala jak v rámci vysokoškolského studia, tak absolvováním různých dlouhodobých či krátkodobých kurzů. Nejvíce mě ovlivnily právě tyto:

Cesty do zahraničí za dobrou praxí

Měla jsem možnost navštívit sociální služby v těchto státech:

Publikace a odborné články