Úvod

Vítám Vás na svých webových stránkách, které představují základní rámec toho, co Vám mohu nabídnout. Jedná se zejména o supervizi, psychoterapeutické poradenství a vzdělávací kurzy. Dlouhodobě se věnuji procesům transformace, deinstitucionalizace a humanizace velkých pobytových sociálních služeb. Nabízím tak jednak supervizi těchto procesů, ale rovněž konzultace k tvorbě transformačních či rozvojových plánů či podporu při zavádění změn obecně. Dále mám zkušenosti se zaváděním procesu supervize do organizací, kde není zvykem ji využívat, a tak Vás můžu provést i tímto procesem. V neposlední řadě nabízím facilitaci pracovních jednání.

Působím primárně v Praze a Středočeském kraji, ale velmi blízko mám i k Brnu.

V případě zájmu, nejasností nebo dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat.

Přeji Vám hezký den. Petra


Principy mé práce

V průběhu života i mé odborné přípravy k povolání jsme se vydala cestou přístupu zaměřeného na člověka, který jsem si zvolila jako základ i směr své práce. Principy tohoto přístupu se promítají do všech mých aktivit, ať už jedná o supervizi, psychoterapii, semináře či konzultace. Za klíčové ve své práci považuji:

Profesní životopis