Psychoterapie

"Empatie je nejsilnější nástroj, jak poznat člověka ne jako objekt zkoumání, ale jako subjekt ve své jedinečnosti ..." (autor neznámý).

Jak probíhá

Nabízím individuální psychoterapeutické poradenství, které je vedeno v intencích PCA tedy psychoterapeutického směru-přístupu zaměřeného na člověka (ThePerson-Centred Approach), jehož zakladatelem je Carl Ransom Rogers.

Pro tuto činnost jsem získala odborné zázemí absolvováním sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku v rozsahu 720 hodin v PCA Institutu v Praze a dále se v této odbornosti vzdělávám.

Tento přístup staví na tom, že každý člověk má v sobě obrovský potenciál porozumět sám sobě a svému prožívání a má schopnost změnit své základní životní postoje, své sebepojetí i své chování. A to za předpokladu, že mu prokážeme důvěru, empatii a porozumění. Jedinec pak dokáže převzít zodpovědnost a řídit svůj život, který přirozeně směřuje k růstu a rozvíjení jeho vnitřních možností a tím k řešení stávajících problémů. Člověk sám je tedy expertem na svůj život.

Co lze očekávat

S člověkem pracuji formou individuálního rozhovoru v atmosféře důvěry a přijímajícího vztahu. Klient díky tomuto vztahu dokáže lépe porozumět svému chování i prožívání, což vede k vetší sebepéči a přirozené sebeúzdravě.

V průběhu terapie Vám nebudu sdělovat, co máte nebo byste měli dělat, nebo co a jak byste ne/měli prožívat, ale společně budeme hledat kořeny obtíží či toho, co je pro Vás aktuálně důležité, svízelní či palčivé, což následně vede přirozeně k řešení.

Každý člověk potřebuje různě dlouhý čas na to, aby takové řešení našel a dopředu se nedá odhadnout, jak dlouho bude spolupráce trvat.

Domnívám se, že ve spolupráci tohoto typu je nutná „vzájemná chemie“ či podobné vzájemné naladění či sympatie, proto nabízím, aby si klient vyzkoušel první dvě až tři sezení a až po té se domlouváme na další – delší spolupráci. Je tak prostor si vyzkoušet, zda Vám tento způsob práce právě se mnou vyhovuje.

V rámci své praxe také spolupracuji s organizací proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s. jako externí psychoterapeut.

Neustále se ve své profesi rozvíjím a i v terapii pracuji pod soustavnou profesionální supervizí.

Ceník

Cena je 700 Kč za 50 minut sezení.

Domluvit si schůzku či dozvědět se více

Telefon: +420 776 752 149
Email: info@petrakonecna.cz